Rozbudowa ul. Woziwodzkiej oraz przebudowa ul. Plac Zielony i ul. Zielonej

W dniu 28.12.2020 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156 B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094 B (ul. Plac Zielony) i nr 101164 B (ul. Zielona) w Łomży”. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

przy udziale podwykonawców:

– Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Siennicki, 18-400 Łomża, ul. Żabia 6,

– SANBUD s.c. Zakład Budownictwa Sanitarnego Antoni Żelechowski, Kamil Żelechowski, ul. Poznańska 77, 18-400 Łomża.

W ramach zadania przebudowano ciąg drogowy dł. 0,84 km;  ul. Woziwodzkiej dł. 634 m nawierzchnia: z mieszanki mineralno-asfalt. na jezdni szer. 5- 5,5 m. ul. Pl. Zielony dł. 128 m naw.: z mieszanki mineralno-asfaltowej na jezdni szer. 6 m; ul. Zielona dł. 74 m naw.: z mieszanki mineralno-asfaltowej na jezdni szer. 6 m;

Zakres robót budowlanych obejmował:

– przebudowę nawierzchni jezdni,

– przebudowę istniejących zjazdów,

– przebudowę chodników,

– budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, w tym kanału, przykanalików, studni rewizyjnych i wpustów,

– przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami,

– rozbiórkę i budowę oświetlenia ulicznego,

– budowę kanalizacji teletechnicznej,

– rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN,

– budowę kablowej linii energetycznej nN,

– przebudowę kablowej linii energetycznej nN,

– przebudowę kablowej linii energetycznej SN,

– przebudowę sieci telekomunikacyjnej.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr 272.2.46.2019 z dnia 16.12.2019 r., oraz Aneksem do umowy nr 1 dnia 30.07.2020 r., Aneksem do umowy nr 2 z dnia 29.10.2020 r , Aneksem do umowy nr 3 z dnia 18.12.2020 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił 5 lat gwarancji.

Zadanie realizowane było w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Wartość całkowita 6.336.501,20 zł, dofinansowanie 2.379.449,51 zł (50% kosztów kwalifikowalnych).