Przebudowa ulicy Partyzantów

W dniu 22.12.2020 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP II” – w zakresie Cześć V: Przebudowa drogi gminnej nr 101087 B w Łomży (ul. Partyzantów). Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: BIK PROJEKT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Poligonowej 32, 18-400 Łomża, przy udziale podwykonawców:

– Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Siennicki, 18-400 Łomża, ul. Żabia 6

– Smol-Term Marcin Smoliński, 18-400 Giełczyn, ul. Lipowa 36

Zadanie obejmuje Drogę klasy D:

  • ul. Partyzantów –dł. odc. z naw. z betonu asfalt. szer. 6m – 690,5m
  • skrzyżowanie z ul. Przyjaźni – dł. odc. z nawierzchnią z betonu asfalt. szer. 7m -71,84m

Przebudowa polegała na wykonaniu: jezdni, chodników, zjazdów, ścieżki rowerowej, zatok postojowych, oznakowania poziomego i pionowego; przebudowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogi oraz infrastruktury technicznej (sieć gazowa i wodociągowa, kolizje ze słupami niskiego napięcia);  budowy kanału technologicznego; przejść dla pieszych z podejściami z płytek profilowanych; na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach i zjazdach krawężniki wtopione; dodatkowe rozwiązania; przebudowa 8 skrzyżowań.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr 272.2.41.2019 z dnia 04.12.2020 r., oraz Aneksem do umowy: nr 1 z dnia 26.11.2020 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił 5 lat gwarancji.

Zadanie realizowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Wartość całkowita 5.157.708,00 zł, dofinansowanie 2.341.388,47 zł (50% kosztów kwalifikowalnych)