Konkurs na infrastrukturę i działalność badawczo-rozwojową

Od 10 maja do 9 czerwca br. będzie można składać projekty w konkursie na działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach.

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej lub na prowadzenie prac B+R, ukierunkowanych na wdrożenie.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże;
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw;
  • konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: jednostek naukowych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu, dostępne są na stronie ogłoszenia o naborze.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twój pomysł ma szanse na dofinansowanie w tym konkursie, możesz skorzystać z usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Otrzymasz tu konkretną informację, która pomoże Ci w podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu lub będzie przydatna przy jego rozliczeniu. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działających w województwie podlaskim: