150 ha terenów inwestycyjnych w Łomży

Zainwestuj w Łomży

Dlaczego warto zainwestować w Łomży?

  • Doskonała lokalizacja, w odległości około 140 km od Warszawy oraz wschodnich i północnych granic Polski jak również Unii Europejskiej, na trasie transeuropejskiego korytarza transportowego E-67 VIA BALTICA
  • Najwyższa w kraju intensywność pomocy publicznej do 70%
  • Zwolnienie z podatku dochodowego na 15 lat w Łomżyńskiej Strefie Inwestycji – tj. Podstrefa Łomża SSSE i prywatne tereny objęte decyzją o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji
  • Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowych inwestycji na okres 6 lat.
  • Administracyjne wsparcie przedsiębiorców w działalności gospodarczej oraz na każdym etapie procesu inwestycyjnego w Centrum Obsługi Przedsiębiorców UM w Łomży. (wyróżnienie w 2021 r. Złota Gmina na 5)
  • Działalność Parku Przemysłowego Łomża, w tym Inkubatora Przedsiębiorczości tworzącego doskonałe warunki dla powstawania nowych przedsiębiorstw.
  • 150 ha uzbrojonych działek inwestycyjnych położonych przy głównych drogach miejskich w bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych nr 61 i 63, nieopodal węzła Łomża – Zachód trasy Via Baltica, w konkurencyjnych cenach.
  • Zasoby dobrze wykształconej kadry zawodowej na bazie istniejących uczelni wyższych. Niskie koszty pracy.
  • Przyjazny klimat dla przedsiębiorców – networking podczas śniadań biznesowych, promocja lokalnych przedsiębiorców w konkursie gospodarczym Łomżyńskie Anioły Biznesu. Potwierdzają to otrzymane nagrody – w 2019 r. laureat IV edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Samorząd przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi”,  w roku 2021 r. „Złota Gmina na 5”.

Szczegóły na stronie http://biznes.um.lomza.pl/invest-in-lomza

Kontakt Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży tel. +48 862156852, mail: cop@um.lomza.pl