tereny inwestycyjne w Łomży, ulgi dla inwestorów

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ciepłej

Prezydent Łomży ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Ciepłej, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 31323. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 2,4776 ha wynosi 3.540.000 zł. Przetarg odbędzie się 26 listopada 2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali konferencyjnej nr 213 – II piętro.

Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości powinny wpłacić wadium w wysokości 354.000 zł najpóźniej do dnia 23 listopada 2021 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży. Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 484/LIII/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej). Zgodnie z miejscowym planem nieruchomość położona jest na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej oznaczonej symbolem 2PU. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.