Internacjonalizacja MŚP z Polski Wschodniej, Łomża otwarta na biznes

Internacjonalizacja MŚP z Polski Wschodniej

15 września br. został ogłoszony konkurs Internacjonalizacja MŚP z Polski Wschodniej.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:
• usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

• usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów

• udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

• nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Z dofinansowania mogą skorzystać:
– mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
– posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Start składania wniosków: 18 października 2021 r.
Koniec przyjmowania wniosków: 22 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informację o konkursie TUTAJ