Liderzy inwestycji – ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020

Miasto Łomża zajęło trzynaste miejsce wśród miast na prawach powiatu w corocznym rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2018-2020. Ranking  organizowany jest przez pismo samorządu terytorialnego “Wspólnota”. W zestawieniu sklasyfikowano kilkadziesiąt samorządów w kraju.

Ranking został opracowany przez zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (2018–2020), aby – jak podkreślają autorzy zestawienia – uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Uwzględnione zostały również wydatki ponoszone przez spółki komunalne.

– Jest to ważne wyróżnienie, które potwierdza, że Łomża jest miastem proinwestycyjnym. Uważam, że inwestycje są gwarantem tego, żeby gospodarka się rozwijała i ludzie mieli miejsca pracy. Powstające drogi i obiekty mają służyć mieszkańcom, dlatego nawet w czasie pandemii nie zatrzymaliśmy robót – komentuje czołową lokatę łomżyńskiego samorządu prezydent Mariusz Chrzanowski.

Do największych inwestycji drogowych w latach 2018-2020 można zaliczyć remonty i przebudowy ulic: Rządowej, Dwornej, Partyzantów, Kolejowej, Woziwodzkiej, Giełczyńskiej, Małachowskiego, Niemcewicza, Wiejskiej, 3 Maja. Do tego trzeba dodać, inwestycje nie związane z infrastrukturą drogową, tj. Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjne (dworzec autobusowy), Hala Kultury, sale gimnastyczne przy SP 2 i SP 7, przebudowa Filharmonii Kameralnej.

Warto podkreślić, że 13. pozycja Łomży w zestawieniu inwestycyjnym “Wspólnoty” jest najwyższą w jego dotychczasowej historii. W rankingu za lata 2016-2018 nasz samorząd został sklasyfikowany na 14. miejscu pod względem wydatków na inwestycje.

Źródło:  http://www.lomza.pl/index.php?wiad=11046