Przebudowa pomieszczeń w LO II

W dniu 21.12.2021 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n „Przebudowa pomieszczeń na niskim parterze oraz schodów prowadzących na parter budynku II LO w Łomży.” Prace wykonane zostały przez firmę: Usługi Remontowo Budowlane Andrzej Duda, ul. Okrzei 16, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka.

Zakres wykonanych robót obejmował:

 • roboty rozbiórkowe
 • wykopy nieumocnione wewnątrz budynku
 • wywóz ziemi i gruzu
 • wykonanie nowego podłoża z izolacją
 • izolacje poziome murów (z zaprawy wyrównawczej oraz papy termozgrzewalnej)
 • izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
 • posadzki cementowe
 • posadzki płytkowe z kamieni sztucznych
 • tynki pocienione III kategorii
 • malowanie tynków
 • obłożenie schodów oraz cokołów płytkami
 • demontaż instalacji elektrycznej
 • montaż rozdzielnic R 01, R 02
 • układanie przewodów YDYp i kabli N2XH
 • montaż puszek oraz gniazd
 • montaż opraw oświetleniowych
 • wykonanie monitoringu piwnicy

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji na okres 5 lat. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 455 547, 74 zł brutto.