„CSR i innowacje dla zrównoważonego rozwoju”

Szanowni Państwo informujemy, że Grupa robocza ds. innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR, działająca przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje  warsztaty online skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt kierowany jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Uczestnikami warsztatów będą przedsiębiorcy, właściciele, menedżerowie małych i dużych zespołów, koordynatorzy projektów oraz osoby odpowiedzialne w organizacji za proces zmiany i rozwoju.

W każdym z warsztatów weźmie udział min. 20, a max. 25 uczestników.

Jedno przedsiębiorstwo może skierować na szkolenie do dwóch osób.

Celem  projektu jest: poszerzenie wiedzy na temat trendów społecznych, gospodarczych i politycznych związanych z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju oraz rozwoju praktyk odpowiedzialnego biznesu, warsztaty będą inspiracją dla przedsiębiorców do szerszego analizowania prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem wpływu na społeczeństwo i środowisko oraz kształtowania przyszłych kierunków rozwoju w poszanowaniu standardów odpowiedzialnego biznesu.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 01.02.2022 oraz 04.02.2022 godz. 9:00 – 14:50

Więcej informacji dostępne są na stronach:

Formularz zgłoszeniowy:

https://grupaprofesja.com/csr-i-innowacje-dla-zrownowazonego-rozwoju/

  1. Osoby do kontaktu: