Finansowanie biznesu na śniadaniu biznesowym

Śniadanie biznesowe poświęcone finansowaniu biznesu odbyło się w czwartkowy poranek w Hali Kultury na Starym Rynku w Łomży. Jego gościem specjalnym, był prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Budrowski. Uczestniczyła w nim także delegacja przedsiębiorców i przedstawicieli władz z Nowogrodu Wołyńskiego (Ukraina).

Rozpoczynając spotkanie prezydent Mariusz Chrzanowski przekazał, że głównym celem spotkania jest wskazanie nowych kierunków i możliwości rozwoju działalności firm.

Od życzeń sukcesów i wytrwałości z okazji Dnia Przedsiębiorcy obchodzonego w dniu 21 czerwca rozpoczął swoje wystąpienie zastępca prezydenta miasta Andrzej Garlicki. Poinformował również o bieżącej pracy samorządu. Wśród realizowanych zadań wymienił nawiązanie współpracy z miastem Nordland z Norwegii w ramach Funduszy Norweskich, start w lipcu projektu ŁOKER  dotychczas realizowanego we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Zaprosił również przedsiębiorców do zaangażowania się w organizację konkursu „Mój pomysł na biznes”, adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów łomżyńskich uczelni wyższych oraz w prace nad nowym programem rozwoju przedsiębiorczości.

Prezes PARP Dariusza Budrowskiego podkreślił, że śniadanie biznesowe jest doskonałą okazją do przedstawienia łomżyńskim przedsiębiorcom możliwości, jakie daje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Poinformował o dostępnych funduszach na innowacje w wysokości 2,4 mld Euro oraz inne działania, takie jak zdobywanie rynków zagranicznych, internacjonalizacja.

Natomiast ofertę Funduszy Europejskich w zakresie programów wdrażanych przez PARP przedstawiła Aneta Zielińska-Sroka, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Marketingu PARP.

W spotkaniu uczestniczyła również delegacja Nowogrodu Wołyńskiego z Ukrainy, w tym m.in. dyrektor generalny Fabryki Mebli „MIRT” oraz dyrektor generalny firmy „Mleko ekologiczne”. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów gospodarczych z łomżyńskimi przedsiębiorcami oraz zapoznanie się z naszym rynkiem biznesowym. – Dziękujemy za wsparcie, jakie cały czas otrzymuje Ukraina od Polaków. Przez wojnę jesteśmy zmuszeniu szukać nowych rynków zbytu dla naszych produktów, dlatego też jesteśmy tu, by z państwa pomocą szukać na terenie Unii Europejskiej możliwości realizacji wspólnych projektów – mówił Oleksandr Yushchenko, przedstawiciel Rady Obwodowej Żytomierza przewodniczący ukraińskiej delegacji.

Partnerem merytorycznym spotkania była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Prezentacje do pobrania:

Prezentacja_PARP

Prezentacja Novohrad_Volynskyi

foto Kamil Brzostowski