Minimalne wynagrodzenie w 2023 r.

Dwukrotnie w 2023 r. zmieni się minimalne wynagrodzenie za pracę.
W pierwszej połowie 2023 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł. Kolejna zmiana nastąpi 1 lipca 2023 r. i tym samym minimalne wynagrodzenie w drugim półroczu 2023 roku wyniesie 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa 23,50 zł.

Zmiany zostaną wprowadzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. 2022 poz. 1952), , które w życie wejdzie wraz z 1 stycznia 2023 roku.

W związku z tym, w 2023 r. znacznie wzrosną należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo dwukrotnie zostanie podniesiona również składka zdrowotna, która w pierwszej połowie 2023 roku wynosić będzie 314,10 zł, a w drugiej połowie już 324 zł. Wyliczenie to dotyczy przeważającej w Polsce formy opodatkowanie firm, gdyż to właśnie ona jest warunkiem do wyliczenia wartości składki zdrowotnej.

Więcej informacji na stronie