Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” w ramach projektu  „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”

Szanowni Państwo

Informujemy, że ogłoszony został przetarg na przeprowadzenie kampanii reklamowej  na potrzeby zadania pn. „Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” w ramach projektu  „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.” Termin składania ofert upływa 04 stycznia  2023 r. o godz. 10.00

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją  i udziału w postępowaniu.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/708489

http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=20086