Zaproszenie na “Festyn Szkół Zawodowych”

 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży postanowiła po raz kolejny wyjść z inicjatywą, ułatwienia uczniom klas ósmych dokonania pierwszych wyborów edukacyjno-zawodowych. W środę 22 marca 2023r. w godzinach 10:00–13:30 w Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży, odbędzie się Giełda Szkół – „ Festyn Szkół Zawodowych”.

Przedsięwzięcie jest finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Podczas w/w Festynu zaprezentują się: technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące oraz bursy szkolne z terenu naszego miasta. Będzie to znakomita okazja, aby zapoznać się z ofertą wszystkich łomżyńskich szkół ponadpodstawowych, zadać pytania uczniom i nauczycielom, którzy o swoich placówkach będą mieć tylko sprawdzone i aktualne informacje. Swoje stanowiska będzie prezentowało łącznie 16 placówek. Chęć odwiedzenia Giełdy w tym dniu zapowiedzieli uczniowie klas ósmych wszystkich szkół z terenu miasta Łomży, a także z Piątnicy, Nowogrodu, Zbójnej, Kuzi, Dobregolasu, Kupisk, Wygody, Podgórza, Puchał, Pniewa, Piątnicy, Przytuł, Konarzyc, Jarnut, Szczepankowa oraz Śniadowa, Wizny i Rutek. Organizatorzy liczą, że na wydarzenie przybędzie około 1400 uczniów.

– Zapraszamy serdecznie do czynnego udziału w w/w inicjatywie również rodziców uczniów, których wsparcie, może być niezwykle pomocne uczniom podejmującym w najbliższych miesiącach swoje pierwsze, poważne życiowe decyzje. Świadomy wybór, oparty na rzetelnej informacji jest pierwszym krokiem do sukcesów szkolnych uczniów w przyszłości – przekazuje Maciej Listowski, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łomży.

Invitation to the “Vocational Schools’ Festival”

The Psychological and Pedagogical Counselling Centre No. 2 in Lomza has once again decided to come up with an initiative to make it easier for eighth-grade primary school students to make their first educational and career choices. On 22 March 2023 from 10.00-13-30 we are organising a School Fair – “Vocational Schools’ Festival” in the Sports Hall named after Polish Olympians, at Primary School No. 9 in Lomza. The project is financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. During the Festival, we will see presentations from: technical schools, trade schools, general secondary schools and school dormitories from the area of our city. It will be an excellent opportunity to get to know the offer of all Lomza secondary schools, ask questions to students and teachers, who will only have verified and up-to-date information about their institutions. A total of 16 institutions will be presenting their stands. Not only have eighth-grade students from all schools in the Lomza city area announced their intention to visit the Hall on this day, but also those from Piątnica, Nowogród, Zbójna, Kuzie, Dobry Las, Kupiska, Wygoda, Podgórze, Puchały, Pniewo, Piątnica, Przytuły, Konarzyce, Jarnuty, Szczepankowo, as well as Śniadowo, Wizna and Rutki. We expect around 1,400 students to visit us.

We would also like to invite the parents of the students to actively participate in this initiative. Their support can be extremely helpful to students making their first big life decisions in the coming months. An informed choice, based on reliable information, is the first step to the future success of the school.

The promotional campaign for vocational education is implemented for the Task titled “Promotion of Vocational Education” concerning the project “Lomza – The City where I Live and Work”, under the Local Development Programme, financed by the Norwegian Financial Mechanism.

foto Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży