Nauka bliżej biznesu – student bliżej rynku pracy

“Nauka bliżej biznesu – student bliżej rynku pracy” to hasło najbliższego śniadania biznesowego, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 w  Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży (nowa Aula, budynek B).

Spotkanie poświęcimy tematyce możliwości zatrudniania studentów przez lokalnych przedsiębiorców oraz innych aspektów współpracy nauki z biznesem.

Spotkanie rozpoczniemy  debatą, w której wezmą udział podmioty, które mogą podzielić się dobrymi praktykami w tym zakresie w tym m.in. Pełnomocnik Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku, ekspert ds. integracji edukacji z rynkiem pracy Konfederacji Lewiatan,  prorektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży oraz  przedstawicieli lokalnych firm.

Po debacie odbędzie się krótka prezentacja bezzałogowych statków powietrznych, a na zakończenie, dla chętnych zawody strzeleckie na strzelnicy laserowej w MANS.

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Agenda dostępna poniżej.

Na wydarzenie można się zarejestrować poprzez stronę internetową  tutaj  lub telefonicznie pod nr 86 2156852 lub mailowo cop@um.lomza.pl

Organizatorem wydarzenia jest miasto Łomża. Obsługę organizacyjną zapewnia Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży. Współorganizatorem jest Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży.