Nauka bliżej biznesu – student bliżej rynku pracy

„Nauka bliżej biznesu – student bliżej rynku pracy” pod takim hasłem odbyło się w czwartek 22 czerwca 2023 r. w siedzibie Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży ostatnie śniadanie biznesowe. Spotkanie było poświęcone tematyce możliwości zatrudniania studentów przez lokalnych przedsiębiorców oraz innych aspektów współpracy nauki z biznesem.

Wydarzenie uroczyście otworzyli Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta Łomża oraz JM Roman Engler – Rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.

Kulminacyjnym punktem spotkania była debata w której przedsiębiorcy oraz eksperci dyskutowali o różnych aspektach współpracy nauki i biznesu, wyzwań i korzyści z jakimi się wiąże, szczególnie w kontekście zatrudniania studentów.

W debacie udział wzięli: Dr inż. Ireneusz Żuchowski – Prorektor ds. rozwoju i promocji MANS, Jerzy Stelmaszuk – Pełnomocnik Rzecznika MŚP w Białymstoku, Damian Jamiołkowski – Wiceprezes ds. produkcji Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, Paweł Kicun – Prokurent DOMEL Sp. z o.o., zaś środowisko studenckie reprezentowała  Katarzyna Polit Przewodnicząca samorządu studenckiego, studentka MANS.

Do debaty dołączył online Sławomir Szymczak – Ekspert ds. integracji edukacji z rynkiem pracy Konfederacji Lewiatan. Dyskusję poprowadziła Magdalena Bochenek, dziennikarka, rzecznik MANS.

Przedsiębiorcy podkreślali, korzyści płynące z zatrudniania studentów, przede wszystkim możliwość konfrontacji zdobytej wiedzy w środowisku pracy oraz ich kreatywność. Do wyzwań zaliczyli zagubienie etosu pracy oraz dostosowanie do wymagań na określonym stanowisku pracy. Zauważyli nowe podejście młodych ludzi do zatrudnienia,  ich dążenie do zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz konieczności dokształcania przez całe życie.

Eksperci skupili się na wyzwaniach kształcenia dla rynku pracy, konieczności dostosowanie kierunków do wymagań lokalnych pracodawców, poszukiwanie nowych modeli współpracy w obszarze nauki i biznesu.

Dla studentów najważniejsze jest wsparcie uczelni w procesie rekrutacji oraz pośrednictwo w nawiązaniu kontaktu z potencjalnymi pracodawcami.

Po godzinnej debacie, dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, prof. MANS zaprezentował modele bezzałogowych statków powietrznych i korzyści z ich wykorzystania w różnych obszarach działalności.

Po oficjalnej części spotkania był czas na rozmowy przy kawie, a dla chętnych zawody strzeleckie na strzelnicy laserowej.

Organizatorem spotkania było miasto Łomża. Współorganizatorem była Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży. Wydarzenie patronatem honorowym objął Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Polski Związek Pracodawców. Patronatu medialnego udzieliło Polskie Radio Białystok. Obsługę organizacyjną śniadań biznesowych zapewnia Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży. W przygotowanie czerwcowego wydarzenia zaangażowani byli również pracownicy MANS.

Wszystkim prelegentom i gościom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

Debatę można obejrzeć tutaj