Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej nr 2

W dniu 22.11.2023 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: p/n ”Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży”. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jarosław Chojnowski, ul. Sikorskiego 126 a, 18-400 Łomża. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową NR WIR.272.2.10.2021 z dnia 15.06.2021 r, oraz aneksem nr 1 z dnia 05.10.2023 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  23.11.2028 r.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności obiektu osobom niepełnosprawnym, rozszerzenie zakresu użytkowego obiektu oraz poprawa jego stanu technicznego co przyczyni się do większych możliwości rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym obiekcie.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku z zewnątrz i wewnątrz w zakresie dostosowania do przepisów p.poż oraz warunków technicznych, wymianę zdegradowanych elementów, nawierzchni utwardzonej oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych.

Dane podstawowe:

  1. Kubatura budynku: 14516,15 m3,
  2. Powierzchnia zabudowy: 1047,00 m2,
  3. Powierzchnia użytkowa: 3305,13 m2,
  4. Wysokość budynku: 13,13 m,
  5. Liczba kondygnacji:
   • Nadziemnych -2+P,
   • Podziemnych – 1,
  6. Kategoria zagrożenia ludzi: ZL V,

Dane konstrukcyjne:

  1. Technologia wykonania: tradycyjna, mieszana, murowana,
  2. Fundamenty i stopy fundamentowe – istniejące,
  3. Ściany fundamentowe – istniejące betonowe,
  4. Ściany nadziemia – istniejące, z cegły pełnej
  5. Ściany wewnętrzne –  murowane z cegły pełnej, wykończone tynkiem cem.-wap. i pomalowane
  6. Stropy- gęstożebrowe z belek sprężonych z wypełnieniem pustakami,
  7. Schody wewnętrzne – żelbetowe, wykończone płytkami ceramicznymi, wykładziną PVC,
  8. Dach –  główny dwuspadowy płatwiowo – kleszczowy o konstrukcji drewnianej, pokryty papą
  9. Stolarka okienna: PVC,
  10. Stolarka drzwiowa:
 • zewnętrzna: aluminiowa,
 • wewnętrzna: stalowe, drewniane płytowe, aluminiowe

Wyposażenie budynku:

 1. Instalacja elektryczna i niskoprądowa (domofonowa, TV, LAN, WIFI, SSP, DSO),
 2. Instalacja odgromowa, Instalacja uziemiająca,
 3. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 4. Instalacja wodna,
 5. Instalacja kanalizacyjna,
 6. Instalacja c.o. (zasilana z węzła MPEC),
 7. Elementy dodatkowe:
 8. Winda zewnętrzna,
 9. Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 10. Budowa instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej wraz z przyłączem,

Zadanie było współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Wartość całkowita zadania: 6.499.849,01 zł
Dofinansowanie z PFRON: 480.000,00 zł