Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym

Szanowni Państwo

Informujemy, że 27 czerwca 2024 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024. Realizacja Instrumentów wsparcia w ramach Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.

Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 27.06.2024 r. do dnia 17 lipca 2024 r. do godz. 12:00 tylko za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://ppluss.mrips.gov.pl/.

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku status przedsiębiorstwa społecznego (podmioty, które uzyskały od wojewody decyzję o nadaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego) i widnieją w wykazie, dostępnym na stronie: https://rjps.mpips.gov.pl/RJPS/RU/start.do?id_menu=59

W związku z naborem wniosków Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomił infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538-117-062. Adres e-mail do kontaktu: przedsiebiorstwo.spoleczne@mrips.gov.pl

W dniu 2 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w formie wideokonferencji (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków.

Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do dnia 01.07.2024 r. (do godz. 15.00). Formularz dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/rZ1kjXcy59UoTiCAA

Link do spotkania zostanie przesłany w dniu spotkania na wskazany w formularzu adres e- mail.