Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

“Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży” zatwierdzone UCHWAŁĄ NR 223/XXVIII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 06.07.2016r., zmienione UCHWAŁĄ NR 100/XI/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26.06.2019r.
Poniżej link do pełnego tekstu ze strony BIP

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomży