Termomodernizacja Placówek Oświatowych w Łomży, w tym SP 10, PG 2 i Bursa nr 1

 

W latach 2008 – 2011 Miasto Łomża realizowało projekt pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży”, o wartości prawie 8,5 mln zł.

Projekt został dofinansowany z programu System zielonych inwestycji (GIS) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Krajowym operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod nadzorem Ministerstwa Środowiska. 7 maja 2013 roku Miasto Łomża podpisało umowę dotacji nr 179/2013/Wn-10/OA-TR-ZI/D z NFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji w formie dotacji w wysokości 1.664.800 zł. WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 5.749.780 zł. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach placówek oświatowych i bursy oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.