Budowa boisk do piłki nożnej przy SP 10, PG 2, ZSzWiO nr 7 w Łomży

We wrześniu zakończono prace związane z budową boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Obiekty będą służyły uczniom szkół, przy których powstały, ale również mają być dostępne dla młodzieży innych placówek oświatowych.
Na tych obiektach będzie można grać w piłkę nożną, prowadzić zajęcia lekkoatletyczne, ale przede wszystkim będą na nich odbywały się lekcje wychowania fizycznego. Składają się one z boiska do piłki nożnej o powierzchni 1860 m2 z nawierzchni z trawy sztucznej, bieżni prostej długości 100 metrów i bieżni okólnej o długości 200 m z nawierzchni poliuretanowej. Obiekty będą posiadały również skocznie w dal o rozbiegu z nawierzchni poliuretanowej. Nie zabraknie piłkochwytów oraz chodników i ławek.

Koszt budowy obiektu przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 wynosi 1,478 mln zł, zaś przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży 1,358 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

IMG_8030 IMG_8031 IMG_8032 IMG_8033 IMG_8034 IMG_8035 IMG_8036 IMG_8037 IMG_8038 IMG_8039 IMG_8040 IMG_8041 IMG_8042 IMG_8043 IMG_8044 IMG_8045 IMG_8046 IMG_8047 IMG_8048 IMG_8049 IMG_8050 IMG_8051