Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży

Ulica Browarna połączyła Wojska Polskiego z Nowogrodzką – Łomża

24.04.2015 r. odebrano nową inwestycję w ramach zadania – ”Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży realizowanego według Projektu nr RPO – II..432.3.11.2013 pn: “Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III” umieszczonego na liście indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej II. Rozwój Infrastruktury Transportowej.  Nowa przeprawa mostowa przez rzekę Łomżyczkę została odebrana przez nadzór budowlany, dzięki czemu ulica Browarna jest już przejezdna na całej swojej długości tj. 1276,76 m.  Przebudowa i budowa ulicy Browarnej kosztowała 9358886,20 zł.

Inwestycja obejmowała przebudowę ulicy Browarnej na istniejącym odcinku długości ok. 800 metrów i budowę jej przedłużenia do ul. Nowogrodzkiej długości prawie 500 metrów, wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami: Wojska Polskiego, Sosnową, Podleśną, Świerkową, Modrzewiową, Kalinową. W ramach prowadzonych prac wykonane zostały również m.in. chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy na posesje, zatoki autobusowe, wodociąg, kanalizacje deszczowa i sanitarna, linia energetyczna, oświetlenie oraz zieleń drogowa. Powstał również nowy most na rzece Łomżyczka.

150508074117[1] 150508090926[2] 150508090930[1] 150508090936[2] 150508090941[1] 150508090946[2] 150508090952[1] 150508090957[1] 150508091001[2] 150508091006[1] 150508091011[1] 150508091017[2]