Budowa ulicy Rubinowej, Turkusowej, Szafirowej w Łomży

W dniu 30. 11. 2015 r  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n „Budowa ulicy Rubinowej, Turkusowej, Szafirowej w Łomży” zgodnie z umową nr WIN.272.2.22.2015 z dnia 16. 05. 2015 r.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta  Łomży przez: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o 18-400 Łomża  ul. Poznańska 152.

Zakres robót obejmował:

–  budowę jezdni ulicy Rubinowej szerokości 6 m, długości 122,56 m o konstrukcji z  kostki betonowej brukowej z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem      ulicznym.

–  budowę ulicy Szafirowej szerokości 6m, długości 99,74 m  o konstrukcji z kostki betonowej brukowej z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia

ulicznego.

–  budowę jezdni ulicy Turkusowej  szerokości 6 m, długości 100,09 m  z kostki betonowej brukowej z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia    ulicznego.

– budowę chodników i wjazdów z kostki polbruk w ulicy Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej.

Roboty zostały wykonane w terminie od 17. 09. 2015 r.  do 30. 11. 2015 r.

Koszt inwestycji wyniósł odpowiednio:

  • ul. Rubinowej 220 538,94 zł
  • ul. Szafirowej 153 471,12 zł
  • ul. Turkusowej 153 919,60 zł

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 30. 11. 2023 r.

IMG_8104 IMG_8105 IMG_8106 IMG_8107 IMG_8108 IMG_8109 IMG_8110 IMG_8111 IMG_8112 IMG_8113 IMG_8116 IMG_8117 IMG_8118 IMG_8119 IMG_8131