Przebudowa ulicy Kaktusowej

W dniu 04. 12. 2015 r. odbył się odbiór końcowy  inwestycji: ,,Przebudowa ulicy Kaktusowej w Łomży’’.

Prace wykonane zostały przez:  PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń  Krzysztof Mroczkowski ul. Poznańska 37 w Łomży, zgodnie z umową nr WIN.272.1.23.2015 z dnia 15. 09. 2015 r.

Zakres robót obejmował przebudowę ul. Kaktusowej w Łomży na odcinku od ul. Kaktusowej na wysokości posesji nr 2a do ul. Wojska Polskiego:

– roboty drogowe obejmujące przebudowę nawierzchni jezdni wraz z chodnikami i wjazdami bramowymi, przejść dla pieszych oraz nawierzchni parkingów,

– przebudowę sieci teletechnicznych Orange i MNI,

-budowę kablowej linii energetycznej NN – oświetleniowej oraz montaż słupów i opraw oświetleniowych.

– przebudowę linii energetycznych NN – komunalnych – usunięcie kolizji.

– budowę kanału deszczowego wraz z przykanalikami i wpustami,

– budowę drenażu,

– budowę hydrantu,

– zabezpieczenie kanału C.O.

Roboty zostały wykonane w terminie od 16. 09. 2015 r. do 30. 11. 2015 r. zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 08. 12. 2020 r. Koszt inwestycji wyniósł 426 728,69 zł.

IMG_8136 IMG_8137 IMG_8138 IMG_8139 IMG_8141 IMG_8149 IMG_8150 IMG_8151 Przechwytywanie