Modernizacja chodników w ulicy Dębowej

W dniu 04. 11. 2015 r. dobył się odbiór końcowy inwestycji: “Modernizacja chodników i dróg dojazdowych w Łomży” – dotyczy realizacji chodników w ulicy Dębowej zgodnie ze zleceniem nr WIN.7013.844.2015 z dnia 04. 08. 2015 r.

Prace wykonane zostały przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, ul. Akademicka 22, 18 – 400 Łomża.

Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni chodników przy ul. Dębowej (od ul. Świerkowej do ul. Piaski) z kostki polbruk  h – 6 cm, na podsypce cementowo piaskowej o długości 365,0 mb, powierzchni 552,48 m2.

Roboty zostały wykonane w terminie do 30. 10. 2015 r.

Koszt inwestycji wyniósł 86 330,00 zł

IMG_8152IMG_8153IMG_8154IMG_8155Przechwytywanie