Modernizacja chodników w ulicy Zabawnej

W dniu 04. 11. 2015 r. dobył się odbiór końcowy inwestycji: „Modernizacja chodników i dróg dojazdowych w Łomży” – dotyczy realizacji chodników w ulicy Zabawnej zgodnie ze zleceniem nr WIN.7013.844.2015 z dnia 04. 08. 2015 r.

Prace wykonane zostały przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, ul. Akademicka 22, 18 – 400 Łomża.

Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni chodników przy ul. Zabawnej (od ul. Partyzantów do ul. Nowogrodzkiej) z kostki polbruk  h – 6 cm, na podsypce cementowo piaskowej o długości 316,0 mb, powierzchni 589,27 m2.

Roboty zostały wykonane w terminie do 30. 10. 2015 r.

Koszt inwestycji wyniósł 74 740,00 zł

IMG_8162 IMG_8163 IMG_8166 IMG_8167 Przechwytywanie