Budowa chodnika przy ul. Niemcewicza

Koszt: 19 000 zł
Autor pomysłu: Helena Polewaczyk

W ramach oszczędności powstałych w wyniku realizacji dwóch zadań w ramach budżetu obywatelskiego udało się nam zrealizować część trzeciego pomysłu, który uzyskał w głosowaniu największe poparcie mieszkańców. Zrealizowano część zadania polegającego na budowie odcinka chodnika po jednej stronie ul. Niemcewicza – od ul. Śniadeckiego do ul. Przykoszarowej. Trakt pokonują każdego dnia mieszkańcy miasta udający się do kościoła, na cmentarz i działki.

IMG_0759

Error: map could not be loaded - a map with the ID does not exist. Please contact the site owner.