Place zabaw na starym mieście

Koszt: 87 628,89 zł
Autor pomysłu: Andrzej Modzelewski

Przy blokach w pobliżu Starego Rynku (ul. Kaznodziejska 2, Dworna 35) urządzone zostały dwa place zabaw dzieci. Zamontowane zostały zestawy urządzeń, na których jednocześnie może bawić się kilkunastu malców. Dotychczas istniejące place, budowane w latach 70-tych, były zniszczone i zdewastowane. Nowe miejsca zabawy i odpoczynku poprawiły znacznie wizerunek tej okolicy i polepszyły komfort życia jej mieszkańców. Place zabaw spełniają wiele bardzo ważnych funkcji: zachęcają do aktywności fizycznej, która jest niezbędna w procesie wzrostu i wzmacniania układu kostnego oraz mięśni, stwarzają okazję do treningu umiejętności społecznych – dzieci uczą się współpracy, współzawodnictwa i kreatywności.

IMG_0720 IMG_0722 IMG_0727