Remont kapitalny ulicy Jana z Kolna

Koszt: 129 913,41 zł
Autor pomysłu: Andrzej Podsiadło

Ulica Jana z Kolna, łącząca ul. Dworną z ul. Senatorską, stanowi przejście i przejazd na Bulwary z ul. Rybaki. Należy do Starówki i jest przejściem do Kościoła Sióstr Benedyktynek. Kierowcy korzystają z przejazdu przez ul. Jana z Kolna celem uniknięcia “wąskiego gardła” na ul. Senatorskiej. Remont ul. Jana z Kolna stworzył dodatkowe miejsca parkingowe dla personelu i uczniów III LO przy ul. Senatorskiej. Remont poprawił estetykę Starówki i otoczenia kościoła, gdzie przyjeżdża wiele zagranicznych wycieczek.

IMG_0716