Smart City

Smart City, czyli miasto inteligentnych rozwiązań oznacza stworzenie nowoczesnego miasta przy współpracy władz lokalnych, mieszkańców i firm. Na rynku istnieje wiele gotowych projektów w tej dziedzinie łączących w sobie innowacyjne i bardzo drogie rozwiązania w zakresie zarządzania, transportu, infrastruktury, monitoringu, komunikacji z mieszkańcami itp. W Łomży postanowiliśmy sami wypracować inteligentne rozwiązania uwzględniające specyfikę miasta. Projekt dopasowany do potrzeb i możliwości finansowych naszego miasta, pozwalający na bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów i generujący w efekcie oszczędności. Pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Andrzeja Garlickiego w październiku rozpoczęły się prace nad projektem Smart City Łomża.

W połowie października odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, w którym licznie uczestniczyli przedstawiciele środowiska informatycznego. Już podczas niego okazało się, że w mieście dostępne są różne możliwości czy funkcjonalności, o których nie wszyscy wiedzą. Wskazało to na potrzebę zebrania w jednym miejscu wiedzy na temat wszystkich zasobów w mieście niezależnie od właścicieli, które można byłoby w pełni wykorzystać z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców i poprawienia jakości życia w mieście. Innym ważnym wnioskiem z tego spotkania była konieczność stworzenia jednego wspólnego portalu dla mieszkańców, gdzie dostępna byłaby informacja na temat wszystkich wydarzeń w mieście, niezależnie od organizatora oraz możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami czy sugestiami.Kolejne spotkanie w ramach projektu odbyło się pod koniec listopada. Jego formuła została rozszerzona o przedstawicieli instytucji kultury, jednostek miejskich i lokalnych firm. Obecnych było około 40 osób. Prace odbywały się w dwóch zespołach:
•    w zakresie mediów, kultury i komunikacji społecznej
•    zespół w zakresie zarządzania zasobami miasta.
Najważniejsze ustalenia ze spotkania to konieczność diagnozy istniejących zasobów w mieście. Przez zasoby rozumiane są stosowane systemy, oprogramowania, opracowania, ale również filmy, strony internetowe, informacje archiwalne czy inne unikalne wiadomości na temat naszego miasta. Celem tych działań jest zebranie w jednym miejscu dostępnej informacji, a następnie wypracowanie szerszych rozwiązań, gdzie mogłyby zostać wykorzystane. Działanie nie tylko wpłynie na poprawę jakości życia i funkcjonowania w mieście, ale pozwoli również na oszczędności, które zostaną wykorzystane na zastosowanie dalszych udogodnień.
Inne zgłaszane wnioski dotyczą budowy prestiżu miasta, poprzez pozytywne jego postrzeganie jak również utożsamianie się przez mieszkańców, przedsiębiorców.

Projekt jest dużym wyzwaniem, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, inne osoby związane z miastem do dzielenia się wiedzą na temat zasobów miasta, swoimi sugestiami czy pomysłami jak można dodatkowo wykorzystać stosowane już rozwiązania.
Zapraszamy do kontaktu osobiście (pokój 124 siedziba Urzędu Miejskiego) telefoniczne 86 2156852, mailowo cop@um.lomza.pl do końca stycznia 2016 r. Każda sugestia czy opinia będzie dla nas cenną wskazówką.

 

tekst: Centrum Obsługi Przedsiębiorców