2. Budowa całorocznego szaletu w Parku im. Jakuba Wagi.

Lokalizacja: Teren parkowy położony w obrębie ul. Nowogrodzkiej, Woj. Polskiego, Ogrodowej, Glogera.

Koszt: 150 000 zł

Autor: Agnieszka Pianko

Opis: Park Jakuba Wagi to jeden ze znaczących dla Miasta zabytków, z którego na co dzień korzysta wielu mieszkańców z terenu całej Łomży. Służy mieszkańcom przez cały rok kalendarzowy, wiosną i latem jako ostoja relaksu i aktywnego wypoczynku na łonie natury zarówno dla seniorów jak i młodego pokolenia. Analizując potrzebę rewitalizacji parku, przeprowadzono uliczną sondę wśród użytkowników z której wywnioskowano, że brakującym niezbędnym elementem jest potrzeba budowy całorocznego szaletu w Parku im. Jakuba Wagi. Zasadna jest budowa szaletu wyposażonego w co najmniej dwa pomieszczenia publiczne (unisex damsko – męski), przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz miejscem umożliwiającym przewijanie niemowląt, z uwzględnieniem wykonania elementów wandaloodpornych.