18. Remont nawierzchni parkingu i chodnika w pasie drogowym ul. Niemcewicza na wysokości budynków Kołłątaja 4 i 6.

Lokalizacja: Pas drogowy ul. Niemcewicza, nr działki 12237/12

Koszt: 149 800 zł

Autor: Jan Chmielewski

Opis: Nawierzchnia parkingu i chodnika jest w bardzo złym stanie technicznym, zagraża bezpieczeństwu ludzi i pojazdów.

18a18b

18. Remont nawierzchni parkingu i chodnika w pasie drogowym ul. Niemcewicza na wysokości budynków Kołłątaja 4 i 6. 53.159008, 22.071093 18. Remont nawierzchni parkingu i chodnika w pasie drogowym ul. Niemcewicza na wysokości budynków Kołłątaja 4 i 6.