24. Siłownia i plac zabaw na ul. Fabrycznej.

Lokalizacja: Ul. Fabryczna, nr działki  22429/78

Koszt: 70 000 zł

Autor: Irena Zwornicka

Opis: Projekt przewiduje budowę siłowni i placu zabaw na świeżym powietrzu. Miejsce to pozwoli zagospodarować wolną przestrzeń miejską i przystosować ją do potrzeb mieszkańców. Siłownia i plac zabaw wyposażone w atrakcyjne i wielofunkcyjne urządzenia będzie miejscem spotkań, rekreacji i aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców w różnym wieku. Będzie to pierwsze tego typu miejsce na terenie Osiedla nr 9

ładowanie mapy - proszę czekać...

24. Siłownia i plac zabaw na ul. Fabrycznej. 53.176695, 22.058122 24. Siłownia i plac zabaw na ul. Fabrycznej.