27. Ścieżka zdrowia.

Lokalizacja: Ul. Grobla Jednaczewska (odcinek od ul. Łąkowej do Lasku Jednaczewskiego).

Koszt: 70 000 zł

Autor: Wiesława Łempicka

Opis: Wzdłuż ścieżki rowerowej (dwustronnie) zamontować urządzenia do zróżnicowanych ćwiczeń fizycznych, np. drabinki (również z wykorzystaniem naturalnych obiektów przyrodniczych). Na początku ścieżki rowerowej zamontować stojaki (ewentualnie monitorowane) dla bezpiecznego postoju rowerów, z myślą o rowerzystach, którzy zechcą skorzystać z dobrodziejstw ścieżki zdrowia. Proponowana inwestycja będzie służyć wszystkim Łomżanom, bez względu na wiek i to, w której części miasta Łomża zamieszkują.

ładowanie mapy - proszę czekać...

27. Ścieżka zdrowia. 53.192495, 22.064773 27. Ścieżka zdrowia.