30. Wymiana nawierzchni ulicy – ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

[źródło zdjęcia: z wydarzenia na Facebooku „Południe Razem w Budżecie Obywatelskim 2016!”]

Lokalizacja: Fragment działki nr 12583, zlokalizowany w trójkącie pomiędzy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży ul. Władysława Reymonta 9, Sklepem „Mila” ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30 w Łomży, a Niepublicznym Przedszkolem „Wesołe Słoneczko” w Łomży ul. Spółdzielcza 74.

Koszt: 50 000 zł

Autor: Adam Szczodry

Opis: Jest to bardzo zaniedbany teren, bezpośrednio przylegający do jednej z największych placówek oświatowych w Łomży, czyli Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, a także do Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczko”.
Część nawierzchni jezdni tworzą płyty z wystającymi drutami, stwarzając tym samym zagrożenie dla dzieci i młodzieży, udających się do ww. placówek oświatowych oraz powracających po zajęciach do domów

ładowanie mapy - proszę czekać...

30. Wymiana nawierzchni ulicy – ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 53.167370, 22.069784 30. Wymiana nawierzchni ulicy – ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.