Budowa ulicy Wiosennej

W dniu 30.04.2016 r. przekazano plac budowy pod realizację zadania: „Budowa ulicy Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście”

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp.z o. o. ul. Sikorskiego 156 18 – 400 Łomża.

Na początku prace będą prowadzone na  około 300-metrowym odcinku od ul. Przykoszarowej do skrzyżowania z ul. Bursztynową. Przebudowywany odcinek zostanie wyłączony z ruchu. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Wiosennej w Łomży o długości 1 km od ul. Przykoszarowej do wlotu na rondo Obrońców Westerplatte w ciągu Szosy do Mężenina, wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Prace obejmują w szczególności budowę jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. Roboty te wymuszają także przebudowę m.in.: sieci wodociągowej i hydrantów, sieci telefonicznej nadziemnej i podziemnej, sieci elektrycznej nadziemnej i podziemnej. Zakończenie realizacji całości inwestycji planowane jest do końca października br.

IMG_8609 IMG_8610 IMG_8611 IMG_8612

09.05.2016 r.

Obecnie realizowany 1 etap od strony Przykoszarowej: ustawiono 50mb krawężnika , wykonano podbudowę z kruszywa łamanego na odcinku ok.  250 mb, wykonano materac z georusztu , kruszywa łamanego i geowłókniny przykryty warstwą kruszywa naturalnego gr.15cm.

IMG_8880 IMG_8881 IMG_8882

13.06.2016 r.

Branża drogowa

Od ulicy Przykoszarowej do ulicy Chmielnej przygotowana jest podbudowa z kruszywa łamanego do wykonania pierwszej warstwy mineralno bitumicznej. Na tym odcinku również wykonano chodniki oraz wjazdy.

Branża elektryczna

Usunięto kolizję sieci telekomunikacyjnej i energetycznej od ulicy Przykoszarowej do ulicy Chmielnej, sukcesywnie budowane jest oświetlenie do ulicy Chmielnej. Ustawiono 9 sztuk słupów oraz opraw oświetleniowych.

Branża sanitarna

Zdjęto płyty od ulicy Chmielnej do ulicy Zawady Przedmieście i rozpoczęto roboty ziemne. Trwa budowa kanalizacji deszczowej.

IMG_9151 IMG_9152 IMG_9153 IMG_9154

 

01.08.2016 r.

Dotychczas na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Zawady Przedmieście wykonano chodniki i zjazdy na posesje, a także okablowanie pod oświetlenie. Ponadto na odcinku od ul. Przykoszarowej do ulicy Chmielnej gotowe jest już oświetlenie uliczne, a na jezdni do ułożenia pozostała jedynie warstwa ścieralna. Natomiast pomiędzy ul. Chmielną i Zawady Przedmieście gotowa jest podbudowa jezdni z kruszywa. Na tym odcinku zrealizowane jest okablowanie pod oświetlenie oraz sukcesywnie przekładane są kolidujące z inwestycją słupy i kable energetyczne oraz sieć telekomunikacyjna. W 90 proc. wykonano już kanalizację deszczową, zaś w całości została zrealizowana przebudowa wodociągu.

160721143246 160721143256 160721143301 160721143305 160721143312

05.09.2016 r.

Od ulicy Przykoszarowej do ulicy Szosa do Mężenina wykonana jest podbudowa z kruszywa łamanego , ustawiane są krawężniki , chodniki i wjazdy na posesję, wykonana została warstwa wiążąca z betonu asfaltowego.  Obecne ich zaawansowanie wynosi około 85 proc. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna oraz organizacja ruchu pionowa i pozioma.

IMG_9577 IMG_9578 IMG_9579