Bulwary w Łomży

Koncepcja zagospodarowania bulwarów nad Narwią etap II

Na podstawie Zarządzenia Nr 167/16 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 18 maja 2016r. ogłasza się konsultację społeczną w sprawie koncepcji zagospodarowania bulwarów nad Narwią etap II.

Termin konsultacji: od 19 maja do 9 czerwca 2016 roku.

Forma konsultacji:

  1. badanie opinii mieszkańców poprzez zamieszczenie projektu graficznego koncepcji z opisem na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży – lomza.pl i przyjmowanie uwag na piśmie składanych w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 lub kierowanych na adres Centrum Współdziałania Społecznego, Referat Partycypacji Społecznej, ul. Farna1, 18-400 Łomża na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 167/16 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 18 maja 2016r.;
  2. przyjmowanie opinii i uwag do projektu dokumentu za pomocą systemu infogmina dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży;
  3. spotkania otwartego z mieszkańcami w formie warsztatów konsultacyjnych;