Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Konkurs planowany – nabory wniosków od 06.07.2016 do 31.10.2016

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa (inne niż MSP).

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują eksperymentalne prace rozwojowe związane z wytworzeniem linii pilotażowej.

Więcej informacji