Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży – etap I

W dniu 22.06.2016 r. odbył się odbiór końcowy  inwestycji: ,,Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w  Łomży”- etap I.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta  Łomży przez:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy 18 – 400 Łomża ul. Akademicka 22 . Zakres robót obejmował wykonanie alejek i placyków, budowę oświetlenia oraz demontaż istniejącego oświetlenia alei głównej, usunięcie drzew, wykonanie makroniwelacji terenu i rozrzucenie ziemi urodzajnej. Roboty zostały wykonane w terminie do 16.06.2016 r.  Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji do dnia  22.06.2019 r.

IMG_9189 IMG_9190 IMG_9191 IMG_9192 IMG_9193 IMG_9194 IMG_9195 IMG_9196

20160608_221031 20160608_221052