Rejestr Usług Rozwojowych (RUR)

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) na stronie Inwestycjawkadry.pl to największa i najpopularniejsza wyszukiwarka usług rozwojowych w kraju (m.in. szkoleń, doradztwa, studiów podyplomowych, coachingu i mentoringu).

RUR w nowej odsłonie skupia się na przedsiębiorcy z sektora MŚP i jego potrzebach. Od teraz to przedsiębiorca uzyska narzędzia, które pozwolą mu w łatwy i intuicyjny sposób znaleźć usługę najlepiej dostosowaną do jego potrzeb oraz uzyskać dofinansowanie na częściowe pokrycie jej kosztów. Dofinansowanie usług wybranych za pośrednictwem RUR można uzyskać w ramach projektów Podmiotowego Finansowania Usług (PSF) realizowanych przez samorządy województw.

Dofinansowanie, w zależności od rozwiązań przyjętych w danym regionie, może mieć m.in. formę bonu rozwojowego lub refundacji kosztów usługi.

RUR na Inwestycjawkadry.pl w nowej odsłonie to system, który otwiera szereg możliwości wpływania na sektor dostawców usług. Firmy szkoleniowe zarejestrowane w RUR będą musiały spełnić jednolite standardy dotyczące jakości świadczonych usług. Ważnym narzędziem będzie także mechanizm oceny usług przez osoby korzystające z wyszukiwarki. Pozwoli to na stopniową eliminację usług o niskiej jakości, które nie spełniają oczekiwań odbiorców wsparcia. Poza tym system ocen będzie stanowił informację zwrotną dla przyszłych użytkowników.

 

Zapraszamy na Inwestycjawkadry.pl