Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży

W dniu 03.08.2016 r. przekazano plac pod budowę: zadania pn: Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży”. Wykonawca jest Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Aleksander Świderski, Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 21A, 18-400 Łomża. 

Zakres rzeczowy robót określa projekt budowlany „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży, “Roboty budowlano-instalacyjne w budynku PP nr 4 wraz z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych” opracowany przez Biuro Projektowe“DOM-BUD”, mgr inż. arch. Andrzej Horodeński, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki. 

Stan zaawansowania robót w dniu 04.08.2016 r. jest następujący:

Wykonywana jest termomodernizacja 2 łazienek oraz rozpoczęto roboty ziemne przygotowawcze do wykonania termoizolacji ścian piwnic i drenażu.

IMG_9423 IMG_9425 IMG_9426 IMG_9428 IMG_9442 IMG_9443