Modernizacja pionu żywieniowego SP 10 w Łomży

W dniu 15.07.2016 r. przekazano plac pod budowę: zadania pn: Modernizacja pionu żywieniowego  SP 10 w Łomży”. 

Wykonawca: Konsorcjum firm:

1. Grinvest Damian Zembrzuski, 18-400 Łomżą, ul. Sikorskiego 8,

2. Ekotechnika Arkadiusz Zembrzuski, 18-400 Łomża, ul. Senatorska 7/3,

3. Embrus Sp. z o.o., 00336 Warszawa, ul. Kopernika 30/17. 

Zakres rzeczowy robót określa projekt budowlany „Modernizacja pionu żywieniowego w SP 10 w Łomży oraz “Remont budynku SP 10 oraz GP nr 2 w Łomży”, opracowany przez Firma Produkcyjno-Usługowo-HandlowaVITARO“, mgr inż. arch. urb. Janusz Kwaśniewski, Dziepółć 3, ul. 11-go Listopada 11E/39, 97-500 Radomsko.

Zadanie „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych” jest finansowane  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwałą nr 129/1555/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12.04.2016 r. przyznano dofinansowanie dla Miasta Łomża dla realizacji zadania w kwocie 203.469 zł.

Stan zaawansowania robót w dniu 09.08.2016 r. jest następujący:

– na ukończeniu roboty remontowe pomieszczeń sal lekcyjnych, korytarzy oraz jadalni.

– trwają prace rozbiórkowo – wyburzeniowe, murowanie ścianek działowych, wykuwanie otworów drzwiowych, montaż instalacji podtynkowych oraz przygotowywanie ścian do okładania płytkami ceramicznymi. 

IMG_9454 IMG_9455 IMG_9456 IMG_9457