Wzór na konkurencję – przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję Etap I” POPW 2014-2020

Miejsce składania wniosków:  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Termin: od 05.09.2016 do 05.10.2016

Kto może składać wnioski?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej.

Audyt obejmuje m.in.:

● analizę wzorniczą firmy oraz jej otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,

● analizę potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem,

● analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego.

Drugi etap – inwestycje

Firmy, które z sukcesem zrealizowały projekty w ramach pierwszego etapu dofinansowania, tj. przygotowały strategię wzorniczą, mogą ubiegać się o kolejną pulę wsparcia – tym razem na wdrożenie opracowanej strategii. Tutaj maksymalna wartość dotacji sięga nawet 3 mln zł i może stanowić do 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Wsparcie obejmie:

● usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego,

● zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu 

Dokumentacja konkursowa

popw.parp.gov.pl