FUNDUSZ POŻYCZKOWY INNOWACJI (PO IR)

FUNDUSZ POŻYCZKOWY INNOWACJI (PO IR)

Działanie jest odpowiedzią na problem uzyskania finansowania dłużnego na zasadach rynkowych przez przedsiębiorstwa ze względu na brak historii finansowej oraz brak możliwości ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń. Celem działania jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Wprowadzenie Coaching’u oraz doradztwa wynikającego z zaangażowania Anioła Biznesu lub funduszu Venture Capital w przedsiębiorstwo.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – pożyczka może być udzielona na uruchomienie działalności przedsiębiorstwa rozumiane jako wprowadzenie innowacyjnego produktu do sprzedaży, lub na rozwinięcie działalności przedsiębiorstwa – w przypadku, gdy produkt jest już sprzedawany nie dłużej, niż 24 miesiące.

Pożyczka może być udzielona pod warunkiem wykazania spełnienia poniższych wymagań:

  • zakłada inwestycję inwestora kapitałowego,
  • biznesplan wykazuje rentowność przedsięwzięcia,
  • Wnioskodawca zapewnia wkład własny.

Kwota pożyczki – Wysokość pożyczki może być dwukrotnością wkładu inwestora kapitałowego

  • w zakresie współpracy z Funduszem VC – od 200 tyś do 2 mln zł
  • w zakresie współpracy z Aniołem Biznesu – od 200 tyś do 1 mln zł

Z działania mogą skorzystać – mikro i mali przedsiębiorcy.

Więcej informacji – www.poir.parp.gov.pl