Rozbudowa ul. Zawadzkiej

W dniu 14.07.2016 r. przekazano plac budowy pod realizację zadania: “Rozbudowa ul. Zawadzkiej wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu w Łomży” – odcinek I.

Wykonawcą jest Unibep S.A.  ul. 3 Maja, 17 – 100 Bielsk Podlaski    Makbud Oddział Unibep S.A. w Łomży  ul. Poligonowa 12