Rozbudowa i budowa drogi krajowej nr 63 – ul. Sz. Zambrowska

W dniu 26.07.2016 r. przekazano plac budowy pod realizację zadania: „Rozbudowa i budowa drogi krajowej nr 63 – ul. Szosa Zambrowska w Łomży od km 0+013,24 do km 0+559,43 wraz z infrastrukturą techniczną oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości”. Wykonawcą robót jest Unibep S.A.  ul. 3 Maja, 17 – 100 Bielsk Podlaski    Makbud Oddział Unibep S.A. w Łomży  ul. Poligonowa 12.