Budowa i przebudowa parkingów przy ul. M. Curie Skłodowskiej

W dniu 23.08.2016 r. odbył się odbiór końcowy  inwestycji: ,, Budowa i przebudowa parkingów przy ul. M. Curie Skłodowskiej”  zgodnie z umową Nr WIN.272.2.17.2016 z dnia 17.05.2016 r. i umową Nr WIN.272.1.22.2016 r. z dnia 21.06.2016 r.  Prace wykonane zostały przezŁomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o.   18-400 Łomża,  ul. Poznańska 152.

Zakres robót obejmował:

– budowę parkingów  z kostki betonowej polbruk (49 stanowisk, w tym jedno  stanowisko dla niepełnosprawnych),

– budowę chodników z kostki polbruk ,

– budowę zjazdów na posesję z kostki polbruk.

– przebudowę kabli telekomunikacyjnych kolidujących z budową parkingu

– budowę oświetlenia  ( dokończenie budowy z roku 2015)

– budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa hydrantu

Roboty zostały wykonane w terminie do 12.08.2016 r.  Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 23.08.2021 r.

Koszt  wykonanych robót wyniósł  403 144,80 zł.

 IMG_9133 IMG_9134 IMG_9135 IMG_9136 IMG_9630 IMG_9631 IMG_9632 IMG_9633 IMG_9634 IMG_9638 IMG_9639