Wzór na konkurencję

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję Etap I” POPW 2014-2020.

Wnioski można składać od 05.09.2016 do 05.10.2016.

Żródło:parpgovpl

Kto może składać wnioski?

– mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej.

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu 

Dokumentacja konkursowa

popw.parp.gov.pl