Drugi konkurs dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż na początku października br. planowane jest ogłoszenie drugiego konkursu dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie projektu planowane jest w terminie od 3 listopada do 30 listopada 2016 r.

Drugi konkurs zostaje ogłoszony w związku z niepełnym wykorzystaniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu.

W związku z powyższym w połowie października br. zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne dotyczące nowego konkursu w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia, dokumentacji konkursowej oraz spotkania informacyjnego zostaną opublikowane na stronie PARP Aktualności.

 

Źródło: http://popw.parp.gov.pl/