Smart City Łomża – podsumowanie

Na początku 2016 r. zakończono etap prac przygotowawczych w ramach projektu Smart City Łomża. Zdefiniowane w ramach projektu potrzeby i zadania zgrupowane zostały w 5 obszarach: ludzie, inteligentne zarządzanie, transport, infrastruktura, kultura/jakość życia/ rozrywka.

Obecnie projekt jest na etapie wdrożeniowym.

Udostępniono mieszkańcom, turystom i internautom system Info Łomża, będący połączeniem portalu tematycznego – strony internetowej oraz aplikacji mobilnej na smartfony, którego głównym celem jest poprawienie komunikacji w zakresie informowania o różnych elementach życia społecznego w mieście.

W ramach dostępnych modułów: Bezpieczna Łomża, Budżet obywatelski, Konsultacje społeczne i Łomżyński kalendarz wdrożone zostały nowe funkcjonalności dla mieszkańców, turystów, internautów.

Aplikacja umożliwia informowanie mieszkańców o różnych wydarzeniach  kulturalnych, sportowych, imprezach i uroczystościach, które mają miejsce w Łomży. Możliwa jest również komunikacja dwukierunkowa w zakresie poprawy dialogu społecznego co pozwala zaktywizować i włączyć społeczeństwo do świadomego udziału w budowaniu naszego miasta i konsultowaniu wielu obszarów życia mieszkańców. Każdy mieszkaniec ma możliwość zgłoszenia awarii, utrudnień, czy też różnych innych zdarzeń.

Wdrażana jest aplikacja ePUAP, która umożliwi bezpośredni kontakt on-line z Urzędem Miejskim oraz składanie wniosków i załatwianie spraw urzędowych przez Internet.

Przeprowadzono inwentaryzację infrastruktury sieciowej wykonanej w ramach projektu  „Stop wykluczeniu cyfrowemu…” oraz zaprojektowano dalszą rozbudowę i uruchomienie sieci szerokopasmowej  na terenie miasta Łomża w celu zapewnienia dostępu do sieci internet wszystkim jednostkom podległym Miastu, co pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z dostępem do internetu. W dalszej perspektywie planowane jest wybudowanie sieci szerokopasmowej, która pozwoli na agregację usług świadczonych przez Miasto Łomża, poprzez e-usługi takie jak zunifikowanie płatności elektronicznych, zastosowanie inteligentnego monitoringu miejskiego, rozszerzenie darmowego dostępu do internetu poprzez rozbudowę sieci Hot Spotów, bądź wprowadzenie technologii VoIP umożliwiającej wykonywanie rozmów telefonicznych przy użyciu szerokopasmowego dostępu do internetu zamiast zwykłej, analogowej linii telefonicznej. VoIP umożliwi komunikację nie tylko z osobami korzystającymi z tej samej usługi, ale również komunikację z osobami posiadającymi zwykłą linię telefoniczną. Nowa funkcjonalność pozwoli na znaczną redukcję kosztów – tym większą, im większe będą odległości pomiędzy rozmówcami.

Zadania z zakresu Smart City wdrażane są również przez MPK ZB. W roku 2016 przeprowadzono szereg analiz i testów, które po pozytywnej weryfikacji pozwolą w przyszłości na realizację takich działań jak uruchomienie przycisków alarmowych oraz monitroringu na przystankach MPK, instalację portów USB w autobusach z zastosowaniem OZE, udostępnienia sieci WiFi, stworzenia koncepcji przystanku Smart City. W ramach Smart City w 2016 r. MPK wdrożyło na karcie z biletem elektronicznym, aplikację synchronizującą bilety MOSiR na basen, natomiast na legitymacji studenckiej z PWSIiP została uruchomiona aplikacja umożliwiająca programowanie biletów miesięcznych MPK.

Projekt Smart City Łomża jest w fazie realizacji. Na bieżąco będziemy informować o kolejnych zadaniach zrealizowanych w ramach projektu.

Screenshot_2016-06-29-09-04-52 Screenshot_2016-06-29-09-05-06 Screenshot_2016-06-29-09-05-14 Screenshot_2016-06-29-09-06-10 Screenshot_2016-06-29-09-07-45 Screenshot_2016-06-29-09-08-58