Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży

W dniu 06.09.2016 r.  odbył się  odbiór końcowy  inwestycji: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży”. Prace zostały wykonane na zlecenie Miasta Łomży na podstawie Umowy Nr WIN.272.2.12.2016 z dnia 29.04.2016 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 29.07.2016 r. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Grumix,  Budzisław 35,  26 – 234 Słupia.

Zakres robót obejmował wykonanie następujących robót zgodnie z Projektem Budowlanym Wykonawczym Budowy Obiektów Sportowych przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży – Etap I opracowanym przez  Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „EKOBUD” s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek.:

  • Robót ziemnych
  • Boiska wielofunkcyjnego – nawierzchnia poliuretanowa
  • Kortu do gry w tenisa – nawierzchnia trawiasta
  • Ciągów pieszych i jezdnych
  • Oświetlenia boiska, kortu i ciągów pieszych
  • Dostarczenia i montażu ławek i koszy na nieczystości
  • Oraz dostarczenia i montażu wyposażenia urządzeń sportowych zewnętrznych

Roboty zostały wykonane w terminie do 16.08.2016 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 06.09.2021 r. Wartość robót wyniosła 759 402,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego w kwocie 221 400, 00 zł.

 

IMG_9366 IMG_9367 IMG_9458 IMG_9464IMG_9501 IMG_9502 IMG_9504IMG_9587 IMG_9589 IMG_9596 IMG_9597 IMG_9598 IMG_9599 IMG_9600 IMG_9601 IMG_9602 IMG_9604 IMG_9605 IMG_9606 IMG_9607 IMG_9608